Daniel Lavonius Jarefeldt

Daniel Lavonius Jarefeldt föddes i Nacka utanför Stockholm. Han är utbildad på Lunds Tekniska Högskola samt University of Technology i Sydney och jobbar sedan 2010 som produktdesigner på Tengbom i Stockholm. Daniel har varit delaktig i att driva och utveckla Produktdesign på Tengbom och sedan 2014 är det en egen studio inom Tengbom.

Tengboms Produktdesign utgår alltid från ett hållbarhetsperspektiv vilket innebär en kombination av estetiska värden tillsammans med funktionella och tekniska behov, för att skapa en unik produkt. En lyckad designprocess börjar med en tydlig målsättning, identifierade förutsättningar och en nära dialog med kunden, där slutanvändaren är framstående. Prouktdesignstudion på Tengbom jobbar i nära samarbete med Tengboms övriga studios och får på så sätt en stor inblick i de behov och krav som ställs på marknaden.

Tillbaka till översikten