Nyheter 2019

2019/02/21

Nu finns våra produkter som BIM-objekt

Du som är arkitekt kan nu ladda ner 3D-filer för alla våra produkter på bimobjecs.com.

Projektet är delfinansierat av Europeiska unionen, genom EU:s regionala utvecklingsfond.