Note Design Studio

Note Design Studio har fått mycket uppmärksamhet världen över för sin användning av färg, form och material samt för sina kreativa projekt som ”Marginal Notes” och  Loka Brunn.

De säger om sig själva ”Att lägga märke till, att notera: vi är uppkallade efter vad vi försöker uppnå. Vi lägger märke till vår omgivning och försöker skapa ting som gör att andra gör detsamma. Genom att söka det unika i varje projekt och framhäva just det, omvandlar vi icke-materiella värden till taktila föremål och rum. Vi arbetar inom arkitektur, inredning, produkter, grafisk design och designstrategi.”

Note samarbetar idag med både svenska och internationella kunder som wec360, LOKA, ATG, Zero, Nola, Karl Andersson & Söner, Abici Italia, Seletti, La Chance France.

Tillbaka till översikten