Studio Construction/ Bergboms

I Studio Construction ingår Göran Pehrson som startade egen verksamhet 1978 och etablerade ett samarbete med designfamiljen Bergboms. Detta samarbete ledde till den numera klassiska serien Minipoint.

Tillbaka till översikten