Gustaf Nordenskiöld

Gustaf Nordenskiöld är född i Göteborg och arbetar i Stockholm både som konstnär och designer. Utbildad inom keramik och glas på Konstfack och som produktdesigner formger han bruksföremål i textil, metall, keramik och glas.
Ofta låter Nordenskiöld tillverkningssättet bli en viktig del av uttrycket i den färdiga produkten. På så sätt lämnas spår av processen i objektet, som ett minne av dess tillkomst. Denna metodorienterade process kan ta sitt uttryck i objekt, designföremål eller i en dokumenterad performance.
Gustaf Nordenskiöld har uppmärksammats med ett flertal utställningar såväl i Sverige som utomlands. Han finns representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet, Malmö konstmuseum, ASU Art Museum i USA och Vallauris Ceramics Museum i Frankrike.

Tillbaka till översikten