Anna Kraitz

Anna Kraitz har genom åren erhållit ett stort antal utmärkelser, varav några är Bruno Mathsson-priset and Ljunggrenska Formgivarpriset.  Hon är även representerad i samlingarna på Nationalmuseum och Malmö museum.

I sitt arbete jobbar hon ofta med igenkänning, lekfullhet och suggestiva detaljer – ofta hämtade från sin vardag.

”Under åren jag arbetat som formgivare har jag alltid velat bidra till ett hållbart samhälle. För en formgivare är det en paradox. Att skapa nya saker till en värld full av saker.
Jag väljer med omsorg de företag jag arbetar med och tänker mycket på material och tillverkningsprocesser.

Ullen är för mig ett oslagbart material och då jag blev tillfrågad att göra ett arbete om den svenska ullen med Hushållningssällskapet i Halland – tackade jag omedelbart ja.  Från det projektet växte inte bara en ny ullförening fram (som värnar om att omhänderta och använda svensk ull). Även en lampa föddes

Tillbaka till översikten