Michel Bussien och Peter Nilsson

Michel Bussien är utbildad på Konstfack och arbetar både som konstnär och formgivare inom det offentliga och privata rummet.

Peter Nilsson driver egen verksamhet som ljusdesigner inom arkitektur och formger främst projektspecifika armaturer.

Tillbaka till översikten