Jenny Bäck

Jenny Bäck arbetar som kreatör med retail design i modebranschen i Stockholm.
Jenny är utbildad på Chalmers Tekniska Högskola och Bartlett School of Architcture, University College London.

Efter att ha arbetat på akitektkontor, bl. a. hos Alsop & Störmer Architects i London, intresserade sig Jenny alltmer för inredning, konceptdesign och retailarkitektur. Hon har tidigare jobbat med Ytterbom & Fuentes bl. a. i projekt för SAAB, McDonalds och Aftonbladet.

Tillbaka till översikten