Marge Arkitekter

Marge Arkitekter startades av Katarina Grundsell, Louise Masreliez, Pye Aurell Ehrström och Susanne Ramel och blev snabbt erkända som ett av de mest intressanta unga kontoren i Sverige. Företaget har tolv heltidsanställda arkitekter och fokuserar på socialt och miljömässigt hållbara metoder.

Kontoret har en bred referensportfölj med såväl privata, kommersiella som statliga projekt. Marge Arkitekters projekt är publicerat i nationell och internationell press samt utställda i Sverige och Europa.

Tillbaka till översikten