Matti Klenell

Matti Klenell är född i Göteborg och arbetar och bor i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack i Stockholm, Arkitektskolan i Köpenhamn och bildade Matti Klenell Studio  år 2000.

Mellan 2000-2006 var han huvudlärare på formprogrammet på Beckmans designhögskola i Stockholm.

Mattis arbeten finns i samlingarna på flera museum, bland andra nationalmuseum i Stockholm. Han mottog 2003 Ljunggrenska formgivarpriset och har ställt ut både i Sverige och utomlands.

Tillbaka till översikten